Product Categories
Store Links
1/20 Car Kit
13 product(s) found for "1/20 Car Kit"
Ebbro Brabham Honda BT18 F2 1966 champion 1/20
Ebbro Brabham Honda BT18 F2 1966 champion 1/20
1/20 Brabham Honda BT18 F2 1966 champion Launch Date: 21-10-2018 Product Code: 20022
HK$398.00
Ebbro Team Lotus type 49B 1968 1/20
Ebbro Team Lotus type 49B 1968 1/20
1/20 Lotus type 49B 1968 Launch Date: 01-2018 Product Code: 20005
HK$338.00
Beemax N°.14 Brabham BT52 '83 MONACO GP VER 1/20
Beemax N°.14 Brabham BT52 '83 MONACO GP VER 1/20
1/20 N .14 Brabham (BT52) '83 MONACO GP VER Launch Date: 09-2017 Product Code: B20003
HK$339.00
Ebbro Team Lotus Type91 Belgian GP 1982 1/20
Ebbro Team Lotus Type91 Belgian GP 1982 1/20
1/20 Team Lotus Type91 Belgian GP 1982 Launch Date: 07-2017 Product Code: 20019
HK$368.00
Ebbro Team Lotus Type91 1983 Satoru Nakajima Fir..
Ebbro Team Lotus Type91 1983 Satoru Nakajima Fir..
1/24 Team Lotus Type91 1983 Satoru Nakajima First F1 Test Launch Date: 07-2017 Product Code: 20021
HK$368.00
Ebbro Team Lotus Type 88 1981 1/20
Ebbro Team Lotus Type 88 1981 1/20
1/20 Team Lotus Type 88 1981 Launch Date: 28-04-2016 Product Code: 20011
HK$368.00
Tamiya Car Ferrari F189 PORTUGUESE GP 1/20
Tamiya Car Ferrari F189 PORTUGUESE GP 1/20
1/20 Car Ferrari F189 PORTUGUESE GP Launch Date:05-2015 Product Code:20024
HK$138.00
Tamiya LOTUS TYPE79 1978 1/20
Tamiya LOTUS TYPE79 1978 1/20
1/20 LOTUS TYPE79 1978 Launch Date:05-2015 Product Code:20060
HK$308.00
Tamiya Motorsports Team Set1970-1985 1/20
Tamiya Motorsports Team Set1970-1985 1/20
1/20 Motorsports Team Set(1970-1985) Launch Date:05-2015 Product Code:20063
HK$398.00
Tamiya Wolf WR1 1977 1/20
Tamiya Wolf WR1 1977 1/20
1/20 Wolf WR1 1977 Launch Date:05-2015 Product Code:20064
HK$268.00
Tamiya Red Bull Racing Renault RB6 1/20
Tamiya Red Bull Racing Renault RB6 1/20
1/20 Red Bull Racing Renault RB6 Launch Date:05-2015 Product Code:20067
HK$438.00
Tamiya Ferrari F60 Formula 1 1/20
Tamiya Ferrari F60 Formula 1 1/20
1/20 Ferrari F60 Formula 1 Launch Date:05-2015 Product Code:20059
HK$398.00
Hasegawa Lotus 79 German GP Winner 1/20
Hasegawa Lotus 79 German GP Winner 1/20
1/20 Lotus 79 German GP Winner Launch Date:06-2012 Product Code: 23203
HK$270.00